Stalp de Iluminat Natum 50 ICNT50 - Stalpi de Iluminat Rezidential - Iluminat Public | BENITO URBAN 

Iluminat Public > Stalpi de Iluminat Rezidential > Stalp de Iluminat Natum 50 - ICNT50

Pole manufactured in Steel S-235-JR galvanized. 

Painted base: Black forge oxiron. 

Option:

A: shiny polished stainless steel shaft

B: S-235 JR galvanized steel shaft with RAL 9006 grey finish. 

Thickness (base, shaft): 4mm, 3mm.

ICNT50 Stalp de Iluminat Natum 50