Nota prawna

Właścicielem praw własności intelekturalnej odpowiedzialnym za pliki danych oraz przetwarzanie plików zebranych za pośrednictwem tej strony intenetowej jest  Benito Urban, SLU, Vic (Barcelona), en la Calle Lleida, 10, con C.I.F. B-59.987.529, zarejestrowany w rejestrze handlowym Barcelona en el Tomo 21928, Folio 129, Hoja B-29484.

www.benito.com jest stroną internetową firmy Benito Urban, SLU, za pośrednictwem której firma Benito udostępnia użytkownikom informacje na temat firmy i produktów, które produkuje i sprzedaje.

Benito Urban, SLU nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości tej strony internetowej przez użytkowników i może podjąć odpowiednie kroki prawne przeciwko szkodom powstałym w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z prawem użytkowania.

Benito Urban, SLU zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu jakiegokolwiek użytkownika do tej strony.

Własność intelektualna i własność przemysłowa

Prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej, treści informacyjne zawarte na tej stronie, w tym znaki towarowe, logo, zdjęcia, kody źródłowe w języku HTML, JavaScript lub podobnym są własnością Benito Urban, SLU za wyjątkiem przypadków wyraźnie określających innego posiadacza.

Powielanie, retransmisja, kopiowanie, przenoszenie lub podobne całości lub części informacji, bez względu na cel i środki użyte do pobrania zawartości witryny - jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody

Zawartość

Celem linków na tej stronie jest wyłącznie udostępnienie użytkownikowi informacji na temat firmy Benito, tak więc firma Benito Urban, SLU, nie ponosi odpowiedzialności za błędne linki lub zawartość innych witryn internetowych, z którymi mogą być powiązane.

Benito Urban, SLU zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia produktów, zastrzega sobie prawo do zmiany rozmiaru, właściwości, wykończenia bez wcześniejszego poinformowania.

Odpowiedzialność

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia lub szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem strony internetowej.

Polityka prywatności

Benito Urban, SLU zobowiązuje się do zachowania poufności danych swoich użytkowników i gości. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Benito Urban, SLU informuje użytkownika, że dane te zostaną włączone do bazy danych firmy. Użytkownik upoważnia Benito Urban, SLU do wykorzystania danych osobowych użytkowników w celach informacyjnych, komercyjnych i celem wysyłania reklam związanych z produktami i usługami firmy Benito Urban, SLU. Dane przesyłane dobrowolnie przez użytkownika mogą być przesyłane do innych spółek grupy. W każdym przypadku użytkownik ma prawo wglądu, sprzeciwu, modyfikowania danych lub ich anulowania kontaktując się z nami pod adresem: Benito Urban, SLU (Calle Llevant, 17, 08503 Sant Bartomeu del Grau) lub za pośrednictwem poczty e-mail: webmaster@benito.com.

Ustawa o Społeczeństwie Informacyjnym i handlu elektronicznym (LSSICE)

Benito Urban, SLU  zobowiązuje się do przestrzegania zobowiązań prawnych, a w szczegolności Ustawy 34/2002  z dnia 11 lipca o Społeczeństwie Informacyjnym i Handlu Elektronicznym. Jeśli chcesz się z nami skontaktować wyślij wiadomość: webmaster@benito.com.

Prawo i jurysdykcja

Warunki prawne regulowane są przez prawo hiszpańskie - interpretacja przepisów, stosowanie, zgodność z nimi, a także rozczenia wynikające z przepisów prawnych podlegają jurysdykcji sądu hiszpańskiego Vic (Barcelona).