Puerta JCAN01 - Canine - Parcs Infantils i Equipament Esportiu | BENITO URBAN 

Parcs Infantils i Equipament Esportiu > Canine > Puerta - JCAN01

PALS, Fusta laminada: Fusta laminada de pi, certificada per PEFC i FSC acord amb la Normativa EN351 / EN335. Tractada en autoclau classe de resistència GL24 (risc IV). En condicions meteorològiques variables, la fusta pot presentar petites esquerdes que NO redueixen la seva durabilitat. Aquesta fusta no es torça ni es distorsiona. La resina i nusos són la seva part natural.

PANELLS, HDPE color uniforme, resistent a la intempèrie i al cultiu de bacteris i fongs. Per la seva capacitat elàstica actua com a amortidor d'impactes resultant molt difícil la seva ruptura. No són tòxics, i compleixen amb l'EN 71, part 3.

Peces de plàstic: Polietilè, polipropilè, poliamida.

Peces metàl·liques: Acer inoxidable AISI-304, acer galvanitzat en calent i alumini. Acer galvanitzat i pintat al forn amb gran resistència a l'abrasió, la corrosió, els químics i les taques, molt resistent a la intempèrie.

Cargols: Cargols electro galvanitzada i d'acer inoxidable qualitat 8.8 DIN267, AISI-304.

JCAN01 Puerta