Avís Legal

El titular dels drets de propietat intel·lectual i propietat industrial, i el responsable del fitxer de dades i del seu manteniment recollits a través d'aquest web és: Benito Urban, SLU, amb domicili a Vic (Barcelona), en la Calle Lleida, 10, amb CIF B-59.987.529, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Volum 21928, Foli 129, Full B-29484.

www.benito.com és el lloc web de Benito Urban, SLU mitjançant el qual ofereix als usuaris informació sobre la societat i els productes que fabrica i comercialitza.

Benito Urban, SLU no es responsabilitza de l'ús incorrecte del contingut d’aquest web per part dels seus usuaris, i al mateix temps, es reserva les accions legals oportunes pels danys i perjudicis causats com a conseqüència de l'ús inadequat o il·legal del mateix.

Benito Urban, SLU es reserva el dret a denegar l'accés discrecionalment, en qualsevol moment i a qualsevol usuari d'aquest lloc

Propietat intel·lectual i propietat industrial

Els drets de propietat intel•lectual i propietat industrial del contingut gràfic i informatiu d’aquest lloc web, incloses les marques, elements distintius, imatges, codis font en llenguatge HTML, javascript o altres, són propietat exclusiva de Benito Urban, SLU excepte en el cas que s’indiqui expressament un altre titular.

Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió, radiodifusió o similar, total o parcial de la informació, independentment de la finalitat i el mitjà que s’utilitzi per aconseguir-ho, del contingut del web sense autorització expressa i per escrit.

Continguts

La funció dels enllaços d’aquest web és exclusivament la d’informar l’usuari per completar el seu contingut, per la qual cosa Benito Urban, SLU no es responsabilitza de les errades en els enllaços o del contingut de les altres pàgines web amb les quals es pot enllaçar.

Benito Urban, SLU, compromesa amb la millora contínua dels seus productes, es reserva el dret de modificar les mides, característiques, color i acabat sense previ avís.

Responsabilitat

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis causats per l’ús del web.

Protecció de dades personals

Benito Urban, SLU es mostra compromesa amb la preservació de la privacitat dels seus usuaris o visitants, mantenint la confidencialitat de les seves dades. Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, s'informa a l'usuari que les seves dades seran incorporades a una base de dades de Benito Urban, SLU amb la finalitat de complir el seu fi social. L'usuari autoritza a Benito Urban, SLU a utilitzar les seves dades personals amb funcions informatives i comercials, i pot enviar informacions publicitàries relacionades amb els productes i serveis. Les dades aportades voluntàriament per l’usuari podran cedir-se a altres societats del grup. En tot cas, l'usuari tindrà dret a accedir, oposar-se, rectificar i/o cancel·lar les seves dades dirigint-se per escrit a: Benito Urban, SLU (Calle Llevant, 17, 08503 Sant Bartomeu del Grau) o a través de l'e-mail webmaster@benito.com.

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE)

Benito Urban, SLU es compromet a complir les obligacions legals i concretament amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.Per posar-se en contacte amb nosaltres, us facilitem la següent direcció de correu electrònic: webmaster@benito.com.

Llei i jurisdicció aplicables

Aquestes condicions es regiran per la normativa espanyola. Les qüestions que es suscitin sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, així com les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, es coneixeran als jutjats de Vic.

Condicions Generals de Contractació

Benito Urban, SLU s'obliga a complir les condicions de venda i subministrament de producte d'acord amb les Condicions Generals de Venda